Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series

Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series jest przydatnym narzędziem do tworzenia i zarządzania interfejsami użytkownika w produktach firmy GE. Umożliwia tworzenie wysoce zaawansowanych interfejsów użytkownika opartych na technologii przycisków dotykowych, przycisków, przełączników, potencjometrów i cyfrowych wyświetlaczy LCD. Dzięki tej funkcji można zmniejszyć czas i koszty wykonania produktu, a także zapewnić jego najwyższą jakość. Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series zawiera wszystkie informacje niezbędne do tworzenia i zarządzania interfejsami użytkownika w produktach firmy GE. Zawiera także szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania, projektowania i obsługi interfejsów użytkownika. Pozwala to użytkownikom na szybkie i łatwe tworzenie wydajnych interfejsów użytkownika, które są wygodne w użyciu i wspierają wszystkie potrzebne funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series

Graficzne elementy interfejsu użytkownika to elementy używane przez graficzne interfejsy użytkownika (GUI) do oferowania spójnego języka wizualnego do przedstawiania informacji przechowywanych na komputerach. Ułatwiają one pracę z oprogramowaniem komputerowym i korzystanie z niego osobom o niewielkich umiejętnościach obsługi komputera.

W tym artykule wyjaśniono najczęstsze elementy interfejsów języka wizualnego występujące w paradygmacie WIMP („okno, ikona, menu, wskaźnik”), chociaż wiele z nich jest również używanych w innych graficznych interfejsach post-WIMP . Elementy te są zwykle zawarte w interfejsie za pomocą zestawu narzędzi widgetów lub środowiska graficznego .

Elementy konstrukcyjne

Graficzne interfejsy użytkownika wykorzystują konwencje wizualne do przedstawiania wyświetlanych informacji ogólnych. Niektóre konwencje służą do budowania struktury elementów statycznych, na których użytkownik może wchodzić w interakcje, oraz definiowania wyglądu interfejsu.

Okno

Okno to obszar na ekranie, w którym wyświetlane są informacje, a jego zawartość jest wyświetlana niezależnie od reszty ekranu. Przykładem okna jest to, co pojawia się na ekranie po kliknięciu ikony „Moje dokumenty” w systemie operacyjnym Windows . Użytkownik może łatwo manipulować oknem: można je wyświetlić i ukryć, klikając ikonę lub aplikację , a także przenieść je w dowolne miejsce, przeciągając je (to znaczy klikając w określonym obszarze okna - zwykle pasek tytułu u góry - i przytrzymanie wciśniętego przycisku urządzenia wskazującego, a następnie przesuwanie urządzenia wskazującego). Okno można umieścić z przodu lub za innym oknem, jego rozmiar można regulować, a paski przewijania mogą być używane do poruszania się po sekcjach w nim. Jednocześnie może być otwartych wiele okien, w takim przypadku każde okno może wyświetlać inną aplikację lub plik - jest to bardzo przydatne podczas pracy w środowisku wielozadaniowym. Pamięć systemowa jest jedynym ograniczeniem liczby okien, które można otworzyć jednocześnie. Istnieje również wiele typów okien specjalistycznych.

 • Okno pojemnik zamyka inne okna lub kontroli. Kiedy jest przenoszony lub zmieniany rozmiar, dołączone elementy są przenoszone, zmieniane, zmieniają orientację lub są przycinane przez okno kontenera.
 • Okno przeglądarki pozwala użytkownikowi na przeglądanie i poruszanie się zbiór elementów, takich jak pliki lub stron internetowych . Przykładem tego typu okien są przeglądarki internetowe .
 • Okna terminala tekstowego przedstawiają tekstowe interfejsy użytkownika oparte na znakach i sterowane poleceniami w ramach ogólnego interfejsu graficznego. Konsole MS-DOS i UNIX są przykładami tego typu okien. Okna terminali często są zgodne ze skrótami klawiszowymi i konwencjami wyświetlania terminali opartych na CRT, które są starsze niż GUI, takie jak VT-100.
 • Okno dziecko otwiera się automatycznie lub w wyniku aktywności użytkownika w oknie nadrzędnym. Wyskakujące okienka w Internecie mogą być oknami podrzędnymi.
 • Okno komunikatu , czy okno dialogowe , to rodzaj okna potomnego. Są to zwykle małe i podstawowe okna otwierane przez program w celu wyświetlenia informacji użytkownikowi i / lub uzyskania informacji od użytkownika. Prawie zawsze mają jeden lub więcej przycisków, które pozwalają użytkownikowi zamknąć okno dialogowe z odpowiedzią twierdzącą, negatywną lub neutralną.

Menu pozwalają użytkownikowi na wykonywanie poleceń poprzez wybór z listy opcji. Opcje wybiera się za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego w graficznym interfejsie użytkownika. Można również użyć klawiatury. Menu są wygodne, ponieważ pokazują, jakie polecenia są dostępne w oprogramowaniu . Ogranicza to ilość dokumentacji, którą użytkownik czyta w celu zrozumienia oprogramowania.

 • Pasek menu jest wyświetlany poziomo u góry ekranu i / lub wzdłuż górnych części niektórych lub wszystkich okien. Menu rozwijane jest zwykle powiązane z tym typem menu. Kiedy użytkownik kliknie opcję menu, pojawi się menu rozwijane. wiki/wiki/Menu_(computing)" title="Menu (obliczenia)"> Menu posiada widoczny tytuł w pasku menu. Jego zawartość jest ujawniana tylko wtedy, gdy użytkownik zaznaczy ją wskaźnikiem. Użytkownik może wtedy wybrać elementy w rozwijanym menu. Gdy użytkownik kliknie w innym miejscu, zawartość menu zniknie. wiki/wiki/Context_menu" title="Menu kontekstowe"> Menu kontekstowe jest niewidoczny, dopóki użytkownik wykonuje określone działanie myszy, jak naciśnięcie prawego przycisku myszy. Gdy nastąpi akcja myszy specyficzna dla oprogramowania, menu pojawi się pod kursorem.
 • Dodatki menu to pojedyncze pozycje w menu lub z boku.

  Ikony

  Ikona jest mały obraz, który reprezentuje obiekty, takie jak pliku, programu, strony internetowej lub polecenia. Są szybkim sposobem wykonywania poleceń, otwierania dokumentów i uruchamiania programów. Ikony są również bardzo przydatne podczas wyszukiwania obiektu na liście przeglądarki, ponieważ w wielu systemach operacyjnych wszystkie dokumenty korzystające z tego samego rozszerzenia będą miały tę samą ikonę.

  Elementy sterujące (lub widżety)

  Elementy interfejsu znane jako graficzne elementy sterujące , kontrolki lub widżety to komponenty oprogramowania , z którymi użytkownik komputera wchodzi w interakcję poprzez bezpośrednią manipulację w celu odczytania lub edycji informacji o aplikacji. Każdy widżet ułatwia określoną interakcję między użytkownikiem a komputerem. Strukturyzacja interfejsu użytkownika za pomocą zestawów narzędzi Widget umożliwia programistom ponowne wykorzystanie kodu do podobnych zadań i zapewnia użytkownikom wspólny język do interakcji, zachowując spójność w całym systemie informacyjnym.

  Typowe zastosowania widżetów obejmują wyświetlanie zbiorów powiązanych elementów (takich jak różne elementy sterujące listami i kanwami ), inicjowanie działań i procesów w interfejsie ( przyciski i menu ), nawigację w przestrzeni systemu informacyjnego ( łącza , zakładki i paski przewijania ) oraz reprezentowanie i manipulowanie wartościami danych (takimi jak etykiety , pola wyboru , przyciski opcji , suwaki i pokrętła ).

  Zakładki

  Zakładka ma zwykle prostokątny małe pudełko które zazwyczaj zawierają etykiety tekstowej lub graficznej ikony związanego z szybą widzenia. Po aktywacji panel lub okno widoku wyświetla widżety skojarzone z tą kartą; grupy zakładek pozwalają użytkownikowi szybko przełączać się między różnymi widżetami. Jest to używane we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach internetowych . W tych przeglądarkach można mieć jednocześnie otwartych wiele stron internetowych w jednym oknie i szybko przechodzić między nimi, klikając karty powiązane ze stronami. Karty są zwykle umieszczane w grupach u góry okna, ale mogą być również zgrupowane z boku lub u dołu okna. Zakładki są również obecne w panelach ustawień wielu aplikacji. Na przykład Microsoft Windows używa zakładek w większości okien dialogowych panelu sterowania.

  Elementy interakcji

  Niektóre popularne idiomy interakcji rozwinęły się w języku wizualnym używanym w GUI. Elementy interakcji to obiekty interfejsu, które reprezentują stan trwającej operacji lub transformacji, albo jako wizualne pozostałości intencji użytkownika (takie jak wskaźnik), albo jako afordancje pokazujące miejsca, w których użytkownik może wchodzić w interakcje.

  Kursor

  Kursor to wskaźnik używany do pokazywania pozycji na monitorze komputera lub innym urządzeniu wyświetlającym, które będzie reagować na wprowadzanie tekstu lub urządzenie wskazujące.

  Wskaźnik

  Wskaźnik naśladuje ruchy urządzenia wskazującego , zwykle myszy lub touchpada . Wskaźnik to miejsce, w którym odbywają się czynności inicjowane przez bezpośrednie gesty manipulacyjne, takie jak kliknięcie , dotknięcie i przeciągnięcie .

  Punkt wstawiania

  Daszka , kursor tekst lub wstawiania punkt jest punktem interfejsu użytkownika, w której nacisk jest położony. Reprezentuje obiekt, który będzie używany jako domyślny temat poleceń inicjowanych przez użytkownika , takich jak wpisywanie tekstu, rozpoczynanie zaznaczania lub operacja kopiowania i wklejania za pomocą klawiatury.

  Wybór

  Wybór jest lista elementów, na których czynności użytkownika odbędzie. Użytkownik zazwyczaj ręcznie dodaje pozycje do listy, chociaż komputer może automatycznie tworzyć wybór.

  Uchwyt do regulacji

  Uchwyt jest wskaźnikiem punktu wyjściowego dla przeciągnij i upuść operacji. Zwykle kształt wskaźnika zmienia się po umieszczeniu na uchwycie, pokazując ikonę reprezentującą obsługiwaną operację przeciągania.

  Zobacz też

 • Technika interakcji
 • Prymityw geometryczny
 • Bibliografia

  ArCon

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCon:

  Inne pliki do programu:

  Licencje:

  ArCADia-START

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-START:

  ArCADia BIM

  Inne pliki do programu:

  ArCADia-INTELLICAD 2009

  Inne pliki do programu:

  Podr�cznik u�ytkownika Intersoft-Intellicad 6. 0

  Do pobrania z naszych stron dost�pny jest jedynie spis tre�ci, przedstawiaj�cy zakres materia�u ksi��ki dost�pnej tylko w wersji drukowanej.

  rozmiar: 340 KB; wersja: Intersoft-Intellicad 6. 0; data: 05. 2007

  Konstruktor

  Inne pliki do programu:

  PlaTo

  Inne pliki do programu:

  Wymarzony Ogr�d

  Inne pliki do programu:

  NetMan

  Licencje:

  Ceninwest

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  Ceninwest:

  I. T. I.

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  I. :

  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE:

  ArCADia-TERMOCAD

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-TERMOCAD:

  Poradniki:

  Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 3. 0

  Podr�cznik uwzgl�dniaj�cy wszystkie wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO PRO oraz Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dob�r grzejnik�w

  rozmiar: 21. 7 MB; data: 11. 2010

  ArCADia-ARCHITEKTURA

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-ARCHITEKTURA:

  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE:

  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE:

  ArCADia-RAMA

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-RAMA:

  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE:

  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE:

  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN.

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-GAZOWE-ZEWNETRZNE. pdf" title="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 2. jpg" alt="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 2. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-GAZOWE-ZEWNETRZNE_2. pdf" title="Podr�cznik do programu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE">

  ArCADia-INWENTARYZATOR

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INWENTARYZATOR:

  ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE:

  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE:

  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

  SAMOUCZKI:

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE:

  ArCADia-S�UP �ELBETOWY

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-S�UP �ELBETOWY:

  ArCADia-P�YTA �ELBETOWA

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-P�YTA �ELBETOWA:

  EuroZ��cza

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  EuroZ��cza:

  ArCADia-3D VIEWER

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-3D VIEWER:

  ArCADia-3D MAKER

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-3D MAKER:

  ArCADia-TEXT

  Licencje:

  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE:

  INTERsoft-INTELLICAD

  Licencje:

  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-KANALIZACYJNE-ZEWNETRZNE. pdf" title="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN�TRZNE 1. jpg" alt="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN�TRZNE 1. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-KANALIZACYJNE-ZEWNETRZNE_1. 4"/>

  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE:

  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

  Pomoc do aktualnej wersji programu
  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

  Opublikowane:

  Kategoria: UX

  Producenci urządzeń i aplikacji zastanawiają się, jak zaprojektować system, by większość użytkowników potrafiła z niego intuicyjnie korzystać. Jak uprościć obsługę? W jaki sposób przedstawić informacje? Poznaj cechy nowoczesnego interfejsu, a także sprawdź, jaki wpływ na postrzeganie użytkowników mają kolory. Dowiedz się, czym jest NUI i czym różni się graficzny interfejs użytkownika od tekstowego.

  Co to jest interfejs użytkownika?

  Interfejs użytkownika umożliwia interakcję pomiędzy człowiekiem a maszyną. Jest to system, który pozwala na komunikację z komputerem. Oprogramowanie zwykle reaguje na naturalne gesty klienta – steruje nim dotyk, głos, określone zachowania. Czasami do tej komunikacji wykorzystywane są takie pomoce jak myszka, touchpad czy klawiatura. Wyróżnia się kilka rodzajów interfejsów, np. tekstowy, graficzny oraz naturalny interfejs użytkownika.

  Tekstowy i graficzny interfejs użytkownika – podstawowe różnice

  Graficzny interfejs użytkownika różni się od tekstowego. Jest to sposób prezentacji informacji za pomocą rysunków, obrazów, widgetów. Informacje w interfejsie tekstowym przyjmują formę tekstu. Są mniej atrakcyjne i intuicyjne dla użytkownika. Komunikacja za pomocą linii komend jest odpowiednia dla prostych i niewielkich systemów, zaawansowanej grupy użytkowników. Obecnie projektowanie interfejsów graficznych jest popularniejsze. Obrazy trafiają do większej ilości użytkowników i są łatwiejsze w odbiorze.

  Naturalny interfejs użytkownika (NUI)

  Najbardziej przyjazny interfejs użytkownika to NUI. W tym przypadku to nie człowiek musi przystosowywać się do technologii, a technologia do człowieka. Naturalny interfejs użytkownika umożliwia taki kontakt z maszyną, który wykorzystuje zwyczajne ludzkie odruchy i umiejętności – głos, słuch, gesty. NUI zawsze jest intuicyjny, łatwy i wygodny w obsłudze.

  Cechy nowoczesnego interfejsu użytkownika

  W zasadzie nie ma idealnego rozwiązania, które określi, jak powinien wyglądać przyjazny interfejs użytkownika. Wiele zależy od możliwości danego programu. Projektowanie interfejsu to nie tylko jego wygląd, ale i sposób komunikacji z danym systemem. Istnieje kilka uniwersalnych zasad, którymi warto się kierować, budując intuicyjny interfejs dla użytkownika.

  Jakie cechy powinien posiadać przyjazny interfejs użytkownika? Jest on:

  1. NIEZAWODNY – rzadko ulega awariom, jest przetestowany pod kątem swojej wytrzymałości i poprawności, ściśle określone są jego możliwości. Twórcy interfejsu powinni wiedzieć, ile osób dziennie system jest w stanie obsłużyć, ile transakcji przeprowadzić, jak długo i intensywnie może działać.

  2. FUNKCJONALNY – interfejs powinien informować użytkownika o tym, co aktualnie robi, powinien komunikować błędy, prowadzić dialog z użytkownikiem oraz zapewniać mu pomoc i wsparcie.

  3. KONSEKWENTNY – konsekwentny system jest łatwiej obsługiwany. Spójnie i logicznie powinien być przygotowany układ graficzny oraz cała struktura funkcjonalna systemu.

  4. SZYBKI – użytkownicy nie lubią czekać. Interfejs użytkownika musi szybko i sprawnie działać, nie zawieszać się. A zadania na nim wykonywane powinny zajmować jak najmniej kroków potrzebnych do przejścia, aby ostatecznie osiągnąć cel.

  5. INTUICYJNY – użytkownik powinien z łatwością czytać ekran, dostrzegać jego elementy i właściwie je rozumieć. Niezbędna w budowie interfejsu użytkownika jest właściwa grafika, dostosowanie do ogólnie panujących norm i przyzwyczajeń klientów, jeśli chodzi o kształty, ogólne zasady dotyczące rozmieszczenia danych informacji czy kolorystyki.

  6. RESPONSYWNY – interfejs użytkownika w zależności od tego, jaką maszynę obsługuje, może być wyświetlany na różnych wielkościach ekranów, ważne by się dostosowywał do rozdzielczości ekranu klienta i wyświetlał prawidłowo na każdej wielkości wyświetlacza.

  Graficzny interfejs użytkownika a kolory

  Ciekawostką jest, że nie kolor, a kształt jest lepszym narzędziem identyfikacji. Kształty są bardziej wyraziste i to na nich należy opierać budowę interfejsu graficznego. Kolory stosuje się jako uzupełnienie kształtu, rozmieszczenia i wzoru informacji. Mimo wszystko budując interfejs, warto zwracać uwagę na znaczenie kolorów i to, jakie budzą skojarzenia:

  • czarny – kolor obramowania, kolor treści. Czarne zwykle są litery, znaki i treści. Do tego jest przyzwyczajony użytkownik.

  • biały – kojarzony z wolnym miejscem. Pusty obszar przeznaczony dla użytkownika może być właśnie biały.

  • czerwony – jest dobry do komunikowania o krytycznych sytuacjach. Zwykle oznacza zagrożenie, zakaz, błąd.

  • zielony – to bezpieczeństwo i neutralność.

  • żółty – komunikuje ostrzeżenia.

  • niebieski – to stałość, neutralność. Zwykle zaznacza się nim elementy aplikacji, których użytkownik nie może zmienić, edytować.

  Warto pamiętać, że kolorystyka interfejsu powinna zależeć od specyfiki systemu.

  Przyjazny interfejs użytkownika – podsumowanie

  Dobrze przygotowany interfejs użytkownika umożliwia pracę z komputerem osobom, które nigdy wcześniej tego nie robiły i nie są do tego przygotowane. Współczesny konsument jest przyzwyczajony do wygody, do szybkiego i sprawnego działania, do tego, że błyskawicznie otrzymuje to, co chce – małym nakładem pracy. Od tego, czy interfejs użytkownika będzie funkcjonalny i jak zostanie zaprojektowany, zależy satysfakcja klienta. Projektowanie takich domyślnych i wydajnych interfejsów jest trudnym zadaniem, wymaga przede wszystkim zwrócenia uwagi na specyfikę zarówno produktu, jak i klienta.

  Potrzebujesz strony z intuicyjnym interfejsem graficznym?

  Poznaj naszą ofertę

  Kategoria: UX

  Aleksandra Stala

  Sebastian Zawadzki

  Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu użytkownika Ge Aem0 Lx Series